Een enkele keer veilen wij collecties met een bijzonder verhaal op locatie.

Zo werden een kleine 200 prenten en kaarten geveild in de Hofzaal van Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Ad van den Bulck leefde voor de geschiedenis en was een hartstochtelijk verzamelaar van stadsgezichten, plattegronden en kaarten. Na zijn overlijden is besloten zijn collectie als eerbetoon in Het Markiezenhof te veilen. Meer informatie over deze veiling op locatie leest u in dit artikel van het AD.