In het verleden werd deze grote collectie bodemvondsten bij ons geveild.